Upcoming Gifting Holidays

NOVEMBER

*November- Homecare and Hospice Month

November 7th-13th – Nurse Practioner’s Week

November 10th- Accounting Day

November 11th- Singles Day

November 11th- Veteran's Day

November 14th-18th Education Week

November 24th- Thanksgiving

November 25th- Black Friday

November 28th- Cyber Monday

 

DECEMBER

December 17th-Panic Saturday

December 18th- Hanukkah

December 24th- Christmas Eve

December 25th- Christmas

December 26th- Kwanza